• ENGENG
 • CEP dijalog predstavlja analiticki osvrt na određenu temu koju CEP želi da aktuelizuje i podstakne strucnu i zainteresovanu javnost na delovanje. Ovim publikacijama nastojimo da postavimo osnov za dijalog i raspravu sa zainteresovanim stranama, i na taj nacin obezbedimo uslove da ideje i preporuke sadržane u ovim publikacijama budu predmet razmatranja donosilaca odluka. CEP Dijalog ima snažan element zagovaranja koji crpi iz temeljne analize problema i strucnosti autora.

  Između proizvoljnosti i profesionalizma

  Studija utvrđuje ključne nedostatke službeničkog sistema u Srbiji viđene iz ugla potrebe pristupanja EU, sa posebnim naglaskom na sistem zapošljavanja

  Autori: Milena Lazarević | Sena Marić

  CEP predstavio Vladi platformu “U čemu je problem?”

  Pred Vama je platforma pod nazivom “U čemu je problem?” koju Centar za evropske politike predlaže novoizabranoj Vladi.

  Autori: CEP
  Nazad na vrh