• ENGENG
 • WeBER info: Mind (Y)Our Reform!

  Šta je WeBER i zašto je pokrenut? Koje organizacije ga sprovode i na koji način?

  Autori: TEN

  Uvod u pregovore Srbije sa EU u okviru poglavlja 30

  Bez obzira na stalni porast privredne saradnje sa Evropskom unijom i državama bliskog susedstva, koje su takođe u procesu pristupanja uniji, u našoj javnosti a pre svega medijima, često se ističe da je upravo saradnja sa trećim zemljama onaj ključni činilac i „šansa“ za pokretanje privrednog razvoja.

  Autori: Nebojša Lazarević | Ksenija Simović
  1 2
  Nazad na vrh