• ENGENG
  • Partnerstvo za otvorenu upravu – mehanizam za nezavisno izveštavanje

    Centar za evropske politike je početkom juna 2014. godine izabran za nacionalnu istraživačku organizaciju koja deluje kao mehanizam za nezavisno izveštavanje (Independent Reporting Mechanism – IRM) pod okriljem Partnerstva za otvorenu upravu (Open Government Partnership – OGP). Partnerstvo predstavlja multilateralnu inicijativu sa sedištem u Vašingtonu, SAD, sa ciljem promovisanja transparentnosti i osnaživanja građana za njihovo učešće u kreiranju politika, kao i sa ciljem promocije javne odgovornosti kroz upotrebu novih tehnologija. Neposredni cilj IRM-a je da utiče na odgovornost institucija i zainteresovanih strana zaduženih za sprovođenje obaveza iz Akcionih planova. CEP radi na monitoringu razvoja i implementacije Akcionog plana OGP za Srbiju, kao sredstva za pokretanje diskusije između javnog i civilnog sektora, i obezbeđuje da su izazovi, aktivnosti i osnovni ciljevi Akcionog plana podržani od strane svih zainteresovanih strana. Istraživački tim CEP-a koji radi na sprovođenju IRM-a čine Milena Lazarević i Dragana Bajić.

    Srbija je započela proces Partnerstva u martu 2012. godine pod okriljem Ministarstva kulture, medija i informacionog društva kada je i potpisana Deklaracija o otvorenoj upravi. Prvi Akcioni plan usvojen je 2013. godine ali nije sprovedena evaluacija. Usvajanje drugog Akcionog plana pod koordinacijom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za period 2014-2015. planiran je za jul 2014. godine, ali je proces finalizovan tek u februaru 2015. godine. Akcioni plan na srpskom jeziku možete pronaći ovde. Objavljen je i Akcioni Plan za period 2016-2018, kome možete pristupiti ovde.

    Nazad na vrh