• ENGENG
 • Realizovani projekti

  Francuska i Zapadni Balkan: strateško angažovanje

  U skladu sa francuskom Strategijom za Zapadni Balkan usvojenom 2019. godine, Centar za evropske politike (CEP) učestvuje na projektu koji naglašava ponovno angažovanje Francuske u regionu - Francuska i Zapadni…

  Britanska podrška reformama u Srbiji

  Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pruža podršku zemljama Istočnog partnerstva i zemljama Zapadnog Balkana (Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji) u sprovođenju neophodnih reformi kroz Fond za dobru upravu (Good Governance…

  Srbija na raskršću između Zapada i Istoka

  Centar za evropske politike je od decembra 2019. godine do novembra 2020. sprovodio ovaj projekat. Fokus projekta je na pitanju povećanog prisustva aktera koji nisu članovi Evropske unije, poput Kine,…

  Pripremi se za učešće – P2P

  U decembru 2018. godine, Centar za evropske politike (CEP) je započeo realizaciju dvogodišnjeg projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz određene radne…

  THINK Initiative projekat

  Centar za evropske politike (CEP) u saradnji sa austrijskim think tank-om i osnivačem ovog projekta (WebuildEurope.eu), učestvovao je u implementaciji THINK Initiative projekta, panevropske incijative sa ciljem razvijanja sveobuhvatnih evropskih strategija…

  1 2 3 4
  Nazad na vrh