• ENGENG
 • Aktuelni projekti

  Pripremite se za učešće – P2P

  U decembru 2018. godine, Centar za evropske politike (CEP) je započeo realizaciju dvogodišnjeg projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz određene radne…

  Otvorena vrata pravosuđa

  Od 7. januara 2019. do 6. januara 2022. godine Centar za evropske politike (CEP) u saradnji sa još 11 partnera, će implementirati projekat Otvorena vrata pravosuđa. Opšti cilj projekta, koji je podržan od…

  THINK Initiative projekat

  Centar za evropske politike (CEP) u saradnji sa austrijskim think tank-om i osnivačem ovog projekta (WebuildEurope.eu), učestvuje u implementaciji THINK Initiative projekta, panevropske incijative sa ciljem razvijanja sveobuhvatnih evropskih strategija prema…

  The Open Society Think Tank Fund (TTF)

  Centar za evropske politike (CEP) dobitnik je dvogodišnjeg granta koji dodeljuje The Open Society Think Tank Fund (TTF), u okviru programa Organizational Development Grants to Think Tanks. Osnovna namena je…

  WeBER: Monitoring reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu

  Od decembra 2015. godine Centar za evropske politike realizuje trogodišnji regionalni projekat „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring javne uprave“ (WeBER). Projekat se realizuje uz podršku Evropske komisije…

  Fond za dobru upravu – GGF

  Britanska podrška reformama u Srbiji Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pruža podršku BiH, Gruziji, Moldaviji, Srbiji i Ukrajini u sprovođenju neophodnih reformi kroz Fond za dobru upravu (Good Governance Fund- GGF). Poseban stub GGF-a…

  Saradnja sa SIGMA/OECD

  U okviru aktivnosti u programu Dobra vladavina, redovno sarađujemo sa SIGMA, zajedničkom inicijativom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije, primarno finansirane od strane EU. Glavni cilj…

  Kafe Evropa

  Šta je Europe Café? Europe Café predstavlja platformu za diskusije koje se odvijaju u opuštenoj, dinamičnoj i neformalnoj atmosferi. Okupljanja u formatu Europe Café-a se odvijaju radi razmene mišljenja, pitanja…

  Nazad na vrh