• ENGENG
 • Aktuelni projekti

  Britanska podrška reformama u Srbiji

  Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pruža podršku zemljama Istočnog partnerstva i zemljama Zapadnog Balkana (Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji) u sprovođenju neophodnih reformi kroz Fond za dobru upravu (Good Governance…

  WeBER 2.0

  U periodu od decembra 2019. do decembra 2022. godine, Centar za evropske politike, u saradnji sa partnerima iz Think for Europe (TEN) mreže i uz podršku briselskog Centra za evropsku politiku…

  Evropa bliža tebi

  Delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa Centrom za evropske politike u periodu od decembra 2019. do decembra 2020. godine realizuje projekat Evropa bliža tebi.  U okviru ovog projekta…

  Srbija na raskršću između Zapada i Istoka

  Centar za evropske politike je od decembra 2019. godine započeo implementaciju ovog projekta, a planirano trajanje je osam meseci. Fokus projekta je na pitanju povećanog prisustva aktera koji nisu članovi…

  Pripremi se za učešće – P2P

  U decembru 2018. godine, Centar za evropske politike (CEP) je započeo realizaciju dvogodišnjeg projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz određene radne…

  Otvorena vrata pravosuđa

  Od 7. januara 2019. do 6. januara 2022. godine Centar za evropske politike (CEP) u saradnji sa još 11 partnera, će implementirati projekat Otvorena vrata pravosuđa. Opšti cilj projekta, koji je podržan od…

  Saradnja sa SIGMA/OECD

  U okviru aktivnosti u programu Dobra vladavina, redovno sarađujemo sa SIGMA, zajedničkom inicijativom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije, primarno finansirane od strane EU. Glavni cilj…

  Nazad na vrh