• ENGENG
 • Programska menadžerka CEP-a na svečanoj završnoj ceremoniji Koledža Evrope

  Milena Lazarevic na Koledzu EvropaMilena Lazarević, programska menadžerka CEP-a, obratila se u petak 21. juna 2013. diplomcima Koledža Evrope, generacija Vaclav Havel – 2012/2013, na svečanoj završnoj ceremoniji u Brižu. U svom obraćanju  govorila je o motivaciji da poslediplomske studije u oblasti evropskih poslova završi na ovoj prestižnoj akademskoj instituciji, kao i ambicijama da iskustvo i znanje stečeno na Koledžu Evrope upotrebi  u svojoj zemlji davanjem doprinosa reformskim procesima i integraciji Srbije u EU.

  Pored toga, u svom govoru osvrnula se na svoj profesionalni angažman nakon završetka studija i put koji je prešla od državne uprave do civilnog sektora.  Rad u civilnom sektoru se, prema njenim rečima, pokazao kao najpogodniji za ostvarivanje profesionalnih ciljeva koje je sebi zacrtala još kao studentkinja Koledža. Naglasila je da su se znanja i veštine koje omogućava i podstiče Koledž Evrope pokazali izuzetno korisnim, ali i da ih je potrebno kontinuirano unapređivati kako bi se održao korak sa zahtevima i dinamičnošću današnjeg tržišta rada.

  Ona je u svom obraćanju ohrabrila studente i studentkinje da uzmu u obzir širok spektar mogućnosti koji im obrazovanje na Koledžu omogućava, kao i da šanse za otpočinjanje ili nastavak karijere posle Koledža traže i van granica javne uprave. Milena Lazarević je na kraju istakla i snažan socijalni kapital koji bivši studenti Koledža Evrope neguju i podstakla na stvaranje i širenje mreža alumnista, po uzoru na Alumni klub Koledža Evrope u Srbiji (AlKES), koji je pokrenula u Beogradu krajem 2012. godine.

  Pored Milene Lazarević, diplomcima su se obratili i rektor Koledža Evrope Pol Demare, Ambasador Španije u Hong Kongu Huan Manuel Lopez Nadal (alumnista, generacija 1974/1975) i Eleonora Vektare, predsednica evropskog Udruženja alumnista Koledža Evrope (alumnistkinja, generacija 2001/2002).

  Milena LazarevićMilena Lazarević, programska menadžerka CEP-a Paul Demare, rektor Koledza Evrope
  Pol Demare, rektor Koledža Evropa
   Huan Manuel Lopez Nadal, ambasador Španije u Hong Kongu
                         Huan Manuel Lopez Nadal,
                    ambasador Španije u Hong Kongu
  Svečana ceremonija, Koledž Evropa u Brižu
                           Svečana ceremonija
  Nazad na vrh