• ENGENG
 • Unutrašnje tržište i konkurentnost

  Drugo programsko područje se fokusira na preduslove za integraciju Srbije u unutrašnje tržište EU kao i na uslove u vezi sa konkurencijom, sa ciljem da doprinese razvoju dobro uređene tržišne ekonomije u Srbiji, okarakterisane konkurentnim tržištem i visokim nivoom zaštite potrošača. Srpska ekonomija i dalje oseća posledice nasleđenog sistema centralne planske ekonomije, sa nerazvijenom kulturom konkurencije i sveprožimajućim javnim sektorom koji guši privatnu inicijativu i investicije. Donosioci odluka u Srbiji često zanemaruju prisutne tržišne poremećaje, što je u velikoj meri protivno naporima Srbije ka integraciji u Jedinstveno tržište EU.

  U kontekstu pregovaračkih poglavlja ovo programsko područje uključuje:

   1-4 – Četiri slobode (kretanje robe, radnika, usluga i zasnivanja, kapitala)
   5  – Javne nabavke (aspekti u vezi sa unutrašnjim tržištem)
   6 – Privredno pravo
   7 – Pravo intelektualne svojine
   8 – Politiku konkurencije
   9 – Finansijske usluge
  11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj
  17 – Ekonomska i monetarna politika
  28 – Zaštita potrošača i zdravlja
  29 – Carinska unija
  30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom

  Nazad na vrh