• ENGENG
 • Regionalna politika, energetika i životna sredina

  Treće programsko područje sastoji iz dva dela. Sa jedne strane, fokus analize je na unutrašnjem razvoju regionalne politike u Srbiji, sa naglaskom na socijalnom razvoju, regionalnoj konkurentnosti, uključujući životnu sredinu, energetiku i transport kao sastavne delove Kohezione politike EU. U ovom kontekstu, životna sredina, energetika i transport analizirani su iz perspektive njihovog potencijalnog uticaja na unapređenje ekonomske i socijalne kohezije u Srbiji i doprinosa uspešnom pristupanju Srbije EU.

  Drugi deo odnosi se na istraživanje istih oblasti politike, ali iz perspektive njihovog doprinosa koheziji između Srbije i EU, odnosno zatvaranja postojećeg razvojnog jaza. U ovom kontekstu, snažan naglasak stavljen je na TENs1 i ulogu regionalne saradnje u njihovom razvoju (Energetska zajednica za Jugoistočnu Evropu, CEFTA, Zajednički evropski avio prostor i Zajednica za transport Jugoistočne Evrope).

   

  1 TENs – Transevropske mreže (Trans-European Networks) su velike infrastrutkurne transportne, energetske i telekomunikacione mreže koje postavljaju temelj razvojnim i integracionim cieljvima EU.

  Nazad na vrh