• ENGENG
  • Politika proširenja EU u senci izbora

    20. maj 2019. – Programska menadžerka Centra za evropske politike (CEP Beograd) Sena Marić napominje da, kada je u pitanju politika proširenja, Evropski parlament nema formalnih nadležnosti u procesu pristupanja, već na samom kraju, kada treba zajedno sa Savetom da ratifikuje Sporazum o pristupanju, ali da može da utiče na tu politiku svojim neobavezujućim rezolucijama. „Pozitivan uticaj na proces pristupanja Srbije u EU bi imali novoizglasani evropski poslanici koji bi se u okviru svojih mandata
    zalagali za veći angažman i bržu integraciju Srbije i regiona u EU, kroz popularisanje te teme u diskusijama EP, povećanje interakcije sa predstavnicima drugih evropskih institucija i Srbije i sl“, rekla je Marić agenciji Beta i Euraktivu.

    VIDITE VIŠE
    Nazad na vrh