Početna / Partnerstva / Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO)

Sektorske organizacije civilnog društva (SEKO)

U okviru SEKO mehanizma (Sektorske organizacije civilnog društva), jedna smo od pet vodećih organizacija koje pokrivaju oblast reforme državne uprave, i na taj način ostvarujemo saradnju sa javnim sektorom u cilju uspešnog korišćenja sredstava međunarodne razvojne pomoći. Putem konsultacija, učestvovanja u radu sektorskih radnih grupa na kojima se razmatra trošenje sredstava i pohađanjem zajedničkih obuka dajemo svoj doprinos radu SEKO-a. Učestvujemo u izradi godišnjeg akcionog plana za našu sektorsku grupu, koji predviđa glavne aktivnosti u pogledu saradnje na programiranju, praćenju i izveštavanju o sredstvima EU, izgradnje internih kapaciteta, jačanja vidljivosti SEKO-a i širenja mreže.

SEKO je inicirala Kancelarija za evropske integracije (danas Ministarstvo za evropske integracije) 2011. godine kao mehanizam saradnje civilnog društva i javnog sektora u pogledu planiranja i programiranja sredstava međunarodne razvojne pomoći, kao i njihovog praćenja i izveštavanja. Pored oblasti reforme državne uprave, u kojoj je CEP jedna od organizacija članica konzorcijuma, civilno društvo može da učestvuje u još sedam sektorskih grupa: vladavina prava; građansko gruštvo, mediji i kultura; konkurentnost; razvoj ljudskih resursa; poljoprivreda i ruralni razvoj; transport; životna sredina i energetika.