• ENGENG
  • European Western Balkans (EWB)

    Od septembra 2017. godine blisko sarađujemo sa regionalnim internet portalom European Western Balkans (EWB), koji se bavi praćenjem evropskih integracija na Zapadnom Balkanu, ali i praćenjem širih evropskih tema, kao što su regionalna saradnja, politička stabilnost, reformski procesi i odnosi između zemalja EU i zemalja Zapadnog Balkana. Na ovom portalu se objavljuju nezavisno producirani članci, vesti i infografici na teme od značaja za proces pristupanja EU, intervjui, mišljenja i autorski tekstovi napisani od strane EWB dopisnika, ali i relevantnih zvaničnika i eksperata iz regiona i Evropske unije.

    EWB prati i rad CEP-a, tako što redovno prisustvuje, prati i medijski promoviše naše događaje, a na svom portalu prenosi naša saopštenja, zvanične izjave, vesti, autorske tekstove i analize u vezi sa temama koje portal pokriva. CEP takođe prenosi relevantne tekstove sa EWB portala, pre svega putem društvenih mreža.

    Nazad na vrh