• ENGENG
  • EU think thanks

    Partnerstvo i umrežavanje sa think tank organizacijama širom Evrope smatramo suštinski značajnim, kako bismo zainteresovali evropsku stručnu i širu javnost za perspektivu pristupanja Srbije EU. U tom pogledu, do sada smo ostvarili vrlo uspešnu saradnju sa briselskim European Policy Centre (EPC), sa kojim smo organizovali nekoliko zajedničkih javnih debata i s kojim kontinuiramo realizujemo zajedničke projekte. Pored toga, partnerstvo negujemo s organizacijom Bruegel, think tankom sa najjačim renomeom u ekonomskoj sferi u Briselu. Učestvujemo i u zajedničkom projektu s partnerima iz centralne Evrope, među kojima su i EUROPEUM iz Češke i Slovak Governance Institute iz Slovačke. Nastavićemo da širimo partnersku mrežu sa srodnim organizacijama i institucijama i u drugim značajnim evropskim prestonicama, koje su podjednako važna adresa kao i sam Brisel. 

    Naš istraživački rad i potencijal je prepoznat i u akademskim krugovima, te radimo na zajedničkom istraživačkom projektu sa Univerzitetom Queen Mary, Univerzitetom u Lajdenu i Univerzitetom u Gracu.

    Nazad na vrh