• ENGENG
  • Panel: Zakonodavstvo Srbije nedovoljno usaglašeno sa EU

    14. mart 2018. – Saradnja države i civilnog društva u procesu evropskih integracija Srbije nije adekvatna, stepen usaglašenosti srpskog zakonodavstva sa evropskim nije zadovoljavajući, a reforme uglavnom podrazumevaju samo izmene zakona, a ne i njihovu primenu, ocenili su učesnici regionalne konferencije “EU i Zapadni Balkan” koju je CEP organizovao Beogradu.

    VIDITE VIŠE
    Nazad na vrh