• ENGENG
  • Milena Lazarević na N1: WeBER projekat

    5. oktobar 2018. – WeBER projekat je u prethodne tri godine u okviru svoje platforme okupio preko 130 organizacija civilnog društva iz svih zemalja Zapadnog Balkana i radio na jačanju njihovih kapaciteta da uspešnije prate i zahtevaju reformu javne uprave! 💪 Zašto je regionalni pristup i razmena iskustva u procesu reforme javne uprave toliko važna i kako su zemlje regiona ocenjene u ovoj oblasti, predstavila je prošle nedelje Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a.

    Više o WeBER projektu možete pronaći ovde: www.par-monitor.org

    Nazad na vrh