Britanska podrška reformama u Srbiji

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva pruža podršku zemljama Istočnog partnerstva i zemljama Zapadnog Balkana (Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji) u sprovođenju neophodnih reformi kroz Fond za dobru upravu (Good Governance Fund – GGF). Poseban stub GGF-a je tehnička pomoć namenjena: reformama za razvoj poslovnog okruženja i upravljanja privredom, izgradnji kapaciteta u javnoj upravi, borbi protiv korupcije i reformi pravosuđa, reformi javnih preduzeća, te osnaživanju medija i civilnog društva.

Cilj ovakve podrške je veća efektivnost političkih i privrednih institucija u gorenavedenim zemljama. U planu je da se ovakav vid podrške pruža u iduće tri i po godine (počev od 2020. godine) sa raspoloživim sredstvima koja se utvrđuju za svaku fiskalnu godinu. Kada je reč o Srbiji, tehničku pomoć vodi firma „Tetra teh“ (Tetra Tech) iz Ujedinjenog Kraljevstva, zajedno sa Centrom za evropske politike – CEP, a u bliskoj saradnji sa Britanskom ambasadom u Beogradu.

Osoba za kontakt:

Ostale inicijative

WeBER 3.0

Pokretači civilnog društva na Zapadnom Balkanu za reformisanu javnu upravu