• ENGENG
  • Značaj uključivanja lokalnih organizacija civilnog društva u pregovore o pristupanju EU

    Centar za evropske politike, u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), portalom European Western Balkans (EWB) i Nacionalnim konventom o EU (NKEU) organizuje obuku za članove Banatske platforme Značaj uključivanja lokalnih organizacija civilnog društva u pregovore o pristupanju EU.

    Govornici na događaju će biti Nebojša Lazarević, član Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU i osnivač Centra za evropske politike, Dušan Protić, programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost, Centar za evropske politike, Sanja Filipović, naučni savetnik u Institutu društvenih nauka i redovni profesor Univerziteta Singidunum, Slobodan Krstović, projektni koordinator, NALED, i Nemanja Šormaz, direktor Centra za visoke ekonomske studije (CEVES)

    Ova diskusija biće jedna u nizu lokalnih debata koje organizujemo u okviru projekta „Pripremi se za učešće – P2P“ sa ciljem podizanja svesti lokalnih OCD o značaju NKEU kao najvažnije platforme za dijalog između lokalnih organizacija civilnog društva i Vlade, kao i radi upoznavanja lokalnih organizacija o važnosti ekonomskih pitanja u procesu pristupanja i promovisanja rezultata analiza i zaključaka u okviru ovog projekta.

    Nazad na vrh