• ENGENG
 • Završna regionalna WeBER konferencija

  Tokom protekle tri godine, šest think tank-ova sa Zapadnog Balkana istraživalo je proces reforme javne uprave (RJU) u regionu, pružajući uvid u to kako civilno društvo posmatra ovaj proces. Kako zahtevati bolju upravu na Zapadnom Balkanu? Zašto je važno uključiti civilno društvo? Zašto je regionalni pristup poboljšanju dobre uprave važan?

  Ponosno najavljujemo dvodnevnu regionalnu konferenciju koja će se održati od 25. do 26. septembra 2018. godine u Beogradu, gde ćemo imati otvorenu diskusiju o ovim i još mnogim temama i predstaviti Regionalni izveštaj o monitoringu RJU – jedan od ključnih rezultata naših komparativnih istraživanja o monitoringu RJU u okviru WeBER projekta. Posebna sesija će biti fokusirana na praćenje RJU od strane lokalnih organizacija civilnog društva, uključujući priče iz gradova i opština, pa će biti predstavljeni i najuspešniji lokalni projekti.

  Konferencija će okupiti zainteresovane strane u oblasti RJU iz celog regiona, među kojima su predstavnici civilnog društva, vlade, medija, uključujući i članove međunarodnih i regionalnih organizacija.

  Nacrt agende možete pogledati ovde.

  Više o održanom događaju možete pronaći ovde.

  Nazad na vrh