• ENGENG
 • Zajednička sednica radnih grupa NKEU

  Poglavlje 1 - Slobodno kretanje robe i Poglavlje 3 - Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga

  U četvrtak, 23. jula, biće održana onlajn sednica radnih grupa Nacionalnog konventa o EU koje prate pregovore o pristupanju Srbije EU u pregovaračkim poglavljima 1 (Sloboda kretanja robe) i 3 (Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga). Na sastanku će biti predstavljena tekuća dešavanja u pregovaračkom procesu i novine u ovim pregovaračkim poglavljima. Na sastanku će takođe biti predstavljen diskusioni dokument javne politike Slobodno kretanje robe: koliko smo daleko od EU, i nacrt diskusionog dokumenta Vama na usluzi: Položaj advokature u svetlu prava EU o uslugama i slobode poslovnog nastanjivanja.

  Prisustvo na događaju: Samo po pozivu
  Sednica se održava u okviru projekta Pripremi se za učešće, koji zajednički sprovode CEP, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED, i Centar savremene politike preko portala European Western BalkansProjekat se sprovodi uz podršku Evropske unije.
  Nazad na vrh