• ENGENG
 • Uloga think tank organizacija u procesu donošenja politika

  Izazovi i uticaj na području jugoistočne Evrope

  Kreiranje politika na Zapadnom Balkanu i dalje odlikuje slabo i nesistematsko uključivanje organizacija civilnog društva. Sa druge strane, potreba da proces kreiranja i donošenja politika bude zasnovan na tačnim informacijama, kao i da doprinos koji think tank organizacije daju  državnim organima bude činjenično utemeljen i da sadrži proverene podatke u ovom trenutku je veći nego ikada, imajući u vidu trend regresije demokratije i rastuće manipulacije informacijama na prostoru jugoistočne Evrope.

  Think tank organizacije, kao i institucije nadležne za istraživanje javnih politika bi trebalo da učestvuju u promovisanju transparentnosti i objektivnosti u procesu donošenja politika, međutim, njihove aktivnosti ometaju brojni izazovi.  Na završnoj konferenciji Uloga think tank organizacija u procesu donošenja politika: Izazovi i uticaj na području jugoistočne Evrope, koju organizujemo u okviru projekta „Podizanje kapaciteta i zagovaračkog potencijala organizacija civilnog društva Višegradske grupe i zapadnog Balkana“, ćemo predstaviti ovu temu u svetlu Go To Think Tank Index izveštaja za 2017. godinu. Razgovaraćemo o transparentnosti i inkluzivnosti u kreiranju javnih politika, sa naglaskom na pregled trenutnog stanja na ovom polju na prostoru Zapadnog Balkana. Imajući u vidu skromne rezultate u pogledu uključenosti civilnog društva u proces kreiranja javnih politika na ovim prostorima, pokušaćemo da odgovorimo na pitanja zašto je teško postići napredak u ovoj oblasti i kako iskustvo zemalja Višegradske grupe (Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka) može biti od pomoći.

  Naši panelisti će biti predstavnici organizacija civilnog društva iz zemalja Višegradske grupe (Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska) i iz zemalja Zapadnog Balkana, kao i predstavnici državnih institucija.

  Više o ovom događaju možete pronaći ovde.

  Nazad na vrh