• ENGENG
  • Učešće OCD u kreiranju javnih politika: Iskustva Poljske i Mađarske

    Centar za evropske politike organizuje dvodnevni regionalni trening u Budvi, u sklopu projekta Podizanje kapaciteta i zagovaračkog potencijala OCD iz zemalja Višegradske grupe i Zapadnog Balkana. Tema treninga je „Učešće organizacija civilnog društva u procesu kreiranja javnih politika: Iskustva Poljske i Mađarske“.

    Partnerske organizacije iz Mađarske i Poljske će održati intenzivan trening za predstavnike TEN mreže o glavnim karakteristikama svojih sistema kreiranja javnih politika, iskustvima u praksi u uključivanju u ove procese, i slično. Trening će biti interaktivan i pružiće priliku za diskusiju i razmenu iskustava između dva regiona.

    Nazad na vrh