• ENGENG
 • Sistem finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou

  Treća u ciklusu obuka za predstavnike medija

  Centar za evropske politike u okviru CSOnnect institucionalnog granta, po prvi put organizuje ciklus obuka za predstavnike medija. Tema obuke 28. jula će biti sistem finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou. 

  Obuke se organizuju uz podršku CSOnnect programa koji sprovodi Regionalni centar za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

                  

  Nazad na vrh