• ENGENG
 • Think tank organizacije u eri post-istinske politike

  Kako učiniti činjenice (ponovo) bitnim?

  Evropa je 2019. godinu dočekala uz rastuću političku polarizaciju, uporne populističke tendencije, pretnje slobodi medija i sve manji prostor za civilno društvo. Netransparentni politički procesi i pogoršanje vladavine prava u mnogim zemljama doprineli su lošim politikama, koje su na Zapadnom Balkanu usporile demokratsku tranziciju, kao i napredak u ispunjavanju uslova za članstvo u EU. Ovakvo nepovoljno okruženje za razvoj politika u regionu, uz pad slobodnom pristupu informacijama, dodatno otežavaju slabe i politizovane institucije i nedovoljna reforma održivosti.

  To što post-istinska politika, u kojoj dominiraju emocionalni, a ne činjenični diskursi, privlači sve veću pažnju, potreslo je relevantnost dokaza u informisanju o stavovima i verovanjima javnosti. U okruženju u kojem emocije i pogrešne tvrdnje mogu biti važnije od dokaza, istraživačke organizacije se suočavaju s izazovom očuvanja kredibiliteta i uticaja. To takođe utiče na njihove napore u promovisanju konstruktivnog dijaloga o politikama i saradnji sa vladama u rešavanju tih pitanja. Štaviše, ona smanjuje napore u zagovaranju dobrog upravljanja i prikrivanja lošeg upravljanja kroz analizu zasnovanu na dokazima.

  Kako think tank organizacije mogu nastaviti da pružaju alternativne politike, oblikuju javno mnjenje i utiču na kreatore politika u takvom okruženju? Šta mogu učiniti da se suprotstave post-istinskoj politici i pokažu zašto su činjenice važne i za javnost i za donosioce odluka? Koje napredne komunikacione alate mogu da koriste istraživački centri kako bi se uhvatili u koštac sa iskrivljenim izjavama sa razumljivim i tačnim porukama kako bi došli do šire javnosti?

  Da bi se pozabavio ovim pitanjima, CEP se pridružuje stotinama vodećih svetskih think-tankova u organizovanju istovremenih nacionalnih događaja u okviru pokretanja indeksa Go to Think Tank 2018, koji je promovisao program Think Tanks i civilna društva (TTCSP) u Institutu Lauder, Univerzitet Pensilvanije, SAD.

  Nazad na vrh