• ENGENG
  • THINK Initiative Round Table II

    Centar za evropske politike (CEP) i WebuildEurope.eu (WBE) će u četvrtak, 8. marta, održati Okrugli sto THINK Initiative Round Table II u prostorijama Centra za evopske politike.

    Ovaj događaj predstavlja rezultat polugodišnje saradnje CEP i WBE. U proteklih šest meseci, analizirali smo i podizali svest o kineskom uticaju u EU i regionu Zapadnog Balkana. Imajući to u vidu, gradili smo koaliciju partnera i zainteresovanih istraživača koji bi mogli da učestvuju u ovom projektu na jedan ili drugi način. 

    Svrha okruglog stola je definisanje istraživačkih pitanja za situacionu analizu strategije Kine za EU i Zapadni Balkan, kao i za izradu preporuka za sveobuhvatnu evropsku (EU i susedne zemlje) strategiju koja bi predstavljala odgovor na kinesko delovanje.

    Nazad na vrh