• ENGENG
 • Srbija kao usputna stanica?

  Procena uticaja Rusije, Kine i Turske

  Kao država u srcu Balkana, regiona okruženog članicama EU i NATO-a, Srbija je uspela da postane zapaženo mesto geopolitičkog takmičenja. U tom kontekstu, jedan od ključnih trendova koji je pratio put Srbije ka EU je sve veća saradnja sa spoljnim akterima koji zastupaju drugačije sisteme vrednosti i načine upravljanja u odnosu na EU. Štaviše, izbijanje pandemije COVID-19 podiglo je geopolitičku dinamiku na novi nivo, nauštrb imidža EU u Srbiji. Kako bismo bolje razumeli sve kompleksniju situaciju u kojoj se Srbija nalazi, ideja ovog vebinara je da otkrije politike koje vode Kina, Rusija i Turska i analizira da li je Srbija samo usputna stanica u širim planovima ovih aktera.

  S tim u vezi, panelisti će razgovarati o tome koliko je snažan politički, ekonomski i društveni uticaj Kine, Rusije i Turske na Srbiju, dok će takođe dati svoje mišljenje da li je i u kojoj meri uticaj ovih zemalja štetan za pristupni proces Srbije. Na kraju, panelisti će izneti svoje mišljenje o tome da li je trenutni pravac Srbije održiv i izneti svoja očekivanja u vezi sa potencijalnim smerom u kome bi ovi geopolitički događaji mogli da se odvijaju u budućnosti.

  Agendu događaja možete pronaći ovde.

  Registracija: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FqddYoP6QXyluI4Ua6BA7g

  Samo registrovani učesnici dobiće link da se pridruže i postavljaju pitanja.

  * Radni jezik na događaju biće engleski. Biće obezbeđen simultani prevod.

  Događaj će se prenositi uživo putem Facebook stranice Centra za evropske politike.

  Nazad na vrh