• ENGENG
 • Smanjivanje jaza između EU i Zapadnog Balkana

  IPA III u fokusu

  Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) predstavlja jedan od najvažnijih instrumenata politike proširenja Evropske unije kroz koji EU pruža finansijsku potporu državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u cilju sprovođenju neophodnih političkih, ekonomskih, pravnih i institucionalnih reformi u ovim državama. Nakon IPA I i IPA II, institucije Evropske unije usvojile su novi, još ambiciozniji IPA III sa gotovo 14,2 milijarde evra finansijske podrške i osnovnim ciljem smanjenja socijalnog i ekonomskog jaza između EU i Zapadnog Balkana. Kroz fond IPA III, u periodu od 2021. do 2027. godine, EU nastoji da pruži podršku dugoročnom ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana, njegovoj zelenoj i digitalnoj tranziciji, kao i jačanju regionalne integracije i konvergencije sa EU.

  S obzirom na značaj finansijske potpore koju EU kroz IPA III pruža celokupnom reformskom procesu država Zapadnog Balkana, postoji potreba da se do kraja razjasne svi aspekti ovog instrumenta i otklone eventualne nedoumice. Sa tim u vezi, Centar za evropske politike (CEP) organizuje događaj u kojem će predstavnici Delegacije EU u Srbiji, Ministarstva za evropske integracije (MEI) i CEP-a, diskutovati o značaju IPA III, kao i kapacitetima i mogućnostima država Zapadnog Balkana da na najbolji način iskoriste finansijsku podršku koju im EU pruža.

  Čime se IPA III ističe u odnosu na prethodne programe? Da li je predloženi iznos dovoljan kako bi zaista došlo do smanjenja socio-ekonomskog jaza između EU i regiona? U kojoj meri će države regiona biti u stanju da apsorbuju nove fondove i koliko iskustva iz prethodna dva IPA ciklusa mogu biti putokaz za punu realizaciju budućih projekata?

  Panelisti:

  • Nikola Bertolini, šef za saradnju u Delegaciji EU u Srbiji
  • Jelena Stojović, konsultantkinja, NALED, bivša državna sekretarka, Ministarstvo finansija
  • Ranka Miljenović, izvršna direktorka, CEP

  Moderator: Nebojša Lazarević, CEP

  Događaj možete pratiti onlajn preko Fejsbuk stranica CEP-a i EU info centra, kao i putem i Zoom-a: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WUDLKUM1TTiPIzrsSl3ofA. Publika će biti u mogućnosti da postavlja pitanja u Fejsbuk i Zoom komentarima.

  Diskusija je deo serije debata koju je Delegacija EU organizovala sa CEP -om, a čiji je cilj približiti građanima teme vezane za proces pristupanja EU i dati im priliku da o njima sami razgovaraju. Događaji su otvoreni za medije i zainteresovanu javnost.

  Nazad na vrh