• ENGENG
  • Sednica Radne grupe NKEU

    Poglavlje 1 i Poglavlje 3

    Sednica Radnih grupa Nacionalnog Konventa o EU (NKEU) koja prate Pregovaračko poglavlje 1 (Sloboda kretanja robe) Pregovaračko poglavlje 3 (Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga) u pregovorima sa EU održaće se u sredu, 20. novembra 2017.  u prostorijama Kuće ljudskih prava i demokratije (Kneza Miloša 4). Centar za evropske politike koordinira radom ovih radnih grupa u okviru Konventa.
    Sednići će prisustvovati Nataša Dragojlović, koordinatorka NKEU, Bojana Ružić. koordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Dušan Protić, programski menadžer u CEP-u i koordinator ovih radnih grupa, kao i predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva privrede i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.
    Nazad na vrh