• ENGENG
  • Sednica Radne Grupe NKEU

    Poglavlje 16 – Oporezivanje

    Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koja prati pregovore sa EU u Pregovaračkom poglavlju 16 – Oporezivanje, održaće se u ponedeljak 18. decembra u Velikoj sali Kući ljudskih prava i demokratije (Kneza Miloša 4, Beograd). Sastanku će prisustvovati Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa, Bojana Ružić, koordinatorka za evropske integracije i međunarodnu saradnju Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU), predstavnik Ministarstva finansija i Aleksandar Zdravković, koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa koja prati Pregovaračko poglavlje 16.
    Sednica će biti održana u okviru Platforme za praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi (ERP) i Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP). Centar za evropske politike, kao jedna od organizacija potpisnica Platforme, učestvuje na ovom sastanku.
    Nazad na vrh