• ENGENG
 • Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU

  Poglavlje 3

  U prostorijama CEP–a, 04. jula će se održati sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 3 – Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga.

  Na osnovu odluke Programskog saveta NKEU, CEP će se ubuduće aktivno uključiti u koordinaciju rada Radne grupe NKEU za pregovaračka poglavlja 3, 4 i 9, zajedno sa kolegama iz FEFA.

  Ovaj sastanak se organizuje u saradnji i uz učešće predstavnika Pregovaračke grupe za poglavlje 3, kao i predstavnika Pregovaračkog tima, zaduženog za ovo poglavlje. Teme sastanka je razmatranje i diskusija povodom nacrta Programa za ispunjenje merila za otvaranje poglavlja 3 u oblasti profesionalnih kvalifikacija.

  Nazad na vrh