• ENGENG
 • Razmena iskustava u otvaranju podataka javnog sektora

  U cilju podizanja kapaciteta Republike Srbije u oblasti otvaranja podatka javnog sektora održaće se konferencija „Razmena iskustava u otvaranja podataka javnog sektora”. Konferencija je deo zvaničnog slovenačkog projekta razvojne pomoći Republici Srbiji, finansiran od Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije, koji Centar za evropske perspektive Vlade Republike Slovenije realizuje uz podršku Centra za evropske politike.

  U Evropi se povećava svest o tome da se u radu javnog sektora stvara velika količina podataka, koji nisu korisni samo unutar sistema državne uprave, već donose i višestruke koristi privredi, nauci i društvu u celini. Evropska unija je među značajne prioritete svrstala rast razmene informacija i znanja, otvaranje javnih podataka i saradnju u kreiranju i pružanju javnih usluga. Ovi prioriteti će u EU obezbediti uslove u kojima javna uprava postaje efikasnija i nudi javne usluge po meri korisnika, sa nižim troškovima i manje administrativnih teškoća. Takođe, strategija otvaranja javne uprave i njenih podataka povezana je sa podsticanjem građana ka učešću u procesima i odlukama koje donosi vlada. Isti ti prioriteti svrstani su i u strateške dokumente kako Slovenije, tako i Srbije.

  Cilj konferencije je da pruži dobru priliku za sveobuhvatnu razmenu mišljenja, iskustava i praksi svih zainteresovanih strana (predstavnika vlade, nezavisnih institucija, stručnjaka iz oblasti rada javne uprave, predstavnika poslovne zajednice, medija, akademske zajednice i civilnog društva). Konferencija će svojim konceptom pružiti mogućnost za sticanje i promovisanje novih ideja za jačanje otvorene, transparentne i inkluzivne javne uprave, što predstavlja i važan aspekt u kontekstu punopravnog članstva u EU, a sa ciljem jačanja podrške za otvaranje podataka javnog sektora.

  Ovde možete preuzeti agendu i opis programa.

  Više o ovom događaju možete pronaći ovde.

  Nazad na vrh