• ENGENG
  • Radionica za predstavnike/ce organizacija grantista WeBER projekta iz Srbije

    U okviru WeBER projekta „Mali grantovi za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou“ održaće se radionica za OCD dobitnice grantova iz Srbije. Predstavnici OCD će prvog dana predstaviti svoje (odobrene) projekte, nakon čega će slediti svečano potpisivanje ugovora sa organizacijama. Prvog dana će CEP predstaviti i PRAG pravila i finansijske procedure, a drugog dana će se nastaviti razgovor o finansijskim i administrativnim procedurama, potom o izveštavanju o finansijama i izveštavanju o monitoringu.

    Projekat WeBER (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform) je trogodišnji projekat koji finansira EU i ko-finansira Kraljevina Holandija. Više o projektu možete pronaći ovde.

    Nazad na vrh