• ENGENG
  • Radionica sa grantistima i potpisivanje ugovora

    u okviru „Pripremi se za učešće“ projekta

    U okviru projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz izabrane radne grupe Nacionalnog konventa o EU“ (Pripremi se za učešće – P2P) u ponedeljak i utorak, 18. i 19. novembra, održaće se potpisivanje ugovora sa dobitnicima Programa malih grantova za podršku civilnom društvu. Nakon potpisivanja, grantisti će predstaviti svoje predloge projekata, nakon čega će im biti predstavljena PRAG pravila o upravljanju odabranim projektima, finansijskom i narativnom izveštavanju i pravilima za vidljivost i obeležavanje projekta.

    Projekat Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz određene radne grupe Nacionalnog konventa o EU (Pripremite se za učešće – P2P) sprovodi CEP zajedno sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centrom za savremenu politiku (CSP) kao parterima na projektu. Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu i medija koji ima za cilj jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka.

    Nazad na vrh