• ENGENG
 • Put ka EU = put ka javnoj upravi na usluzi građanima

  Javna uprava je glavna dodirna tačka jedne zemlje sa njenim građanima. Reforma javne uprave je takođe jedan od osnovnih zahteva na putu Srbije ka članstvu u EU. Iako je javna uprava Srbije u poslednjih 15 godina prošla mnoge reformske aktivnosti, posebno imajući u vidu proces digitalizacije i usvajanja novih zakona, u poređenju sa zemljama članicama EU, pred Srbijom je dug put do postizanja profesionalne i efikasne uprave koja je na usluzi građanima. Kako EU integracije mogu pomoći u tome da javna uprava bude više orijentisana građanima?

  Uvodni govor
  12.00 – 12.15

  • Branko Ružić, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu

  (u slučaju sprečenosti, Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu)

  • NJ.E. Sem Fabrici, ambasador i šef Delegacije EU u Srbiji

  Panelisti:
  12.15 – 13.15

  • Dražen Maravić, direktor Nacionalne akademije za javnu upravu 
  • Ljiljana Uzelac, načelnica Odeljenja za strateško planiranje u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu
  • Gregor Virant, šef programa SIGMA i bivši ministar za državnu upravu Slovenije
  • Štefen Hudolin, šef Drugog sektora operacija u Delegaciji EU u Srbiji

  Moderira: Milena Lazarević, programska direktorka u Centru za evropske politike – CEP

  Otvorena diskusija sa publikom

  13.15 – 13.45

  Nazad na vrh