• ENGENG
 • Proširenje EU na Zapadni Balkan u svetlu nove metodologije

  Diskusija o Paketu za proširenje 2021

  Devetnaestog oktobra, Evropska komisija je usvojila svoj Paket za proširenje 2021, u kojem je ponudila sveobuhvatnu procenu stanja i napretka koji su zemlje Zapadnog Balkana napravile na njihovom putu prema Evropskoj uniji, sa naglaskom na to koliki je napredak načinjen u fundamentalnim reformama. U Paketu za proširenje su date i jasne smernice o tome koji su priortiteti u reformama u narednom periodu. Uvođenjem nove metodologije koja koristi pristup zasnovan na zaslugama, fokus ovog Paketa je na isticanju osnovnih vrednosti: vladavina prava, nezavisnost pravosuđa, sloboda medija, i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, istovremeno nagalašavajući da i sama EU mora da ispuni svoje obaveze.

  Komisija je odala priznanje zemljama regiona koje su najviše napredovale na putu ka EU – Crnoj Gori i Srbiji – konstatujući da su napravile određeni napredak, dok su takođe prepoznati napori koje su Severna Makedonija i Albanija načinile kako bi ispunili uslove za otvaranje pregovora. Pored aktuelnog bugarskog veta, zaustavljeni proces normalizacije odnosa u regionu je druga bolna tačka koja je naglašena u Paketu za proširenje.

  Ovi nalazi povlače pitanja: Kako Paket za proširenje 2021 podržava izgradnju snažnije Evrope? Koji su podsticaji ponuđeni Zapadnom Balkanu kroz ovaj Paket? Da li postojeći set alata sadrži dovoljno instrumenata da bi se nosio sa osetljivim, ali i složenim pitanjima regiona, istovremeno ne zaboravljajući osnovnim vrednostima?

  Premda ova pitanja ostaju itekako relevantna za svakodnevni život građana, svrha ovog događaja je da okupi relevantne stručnjake koji bi razjasnili šta je do sada urađeno u ovim oblasti i šta ostaje da se uradi, kako bi se osiguralo da Paket za proširenje 2021 bude efektivno i efikasno implementiran. Da bismo dobili višeslojni odgovor na ovaj problem, panelisti iz think tank-ova sa Zapadnog Balkana daće svoje doprinose ovom događaju koji zajedno organizuju mreža Think for Europe (TEN) i Generalni direktorat Evropske unije za susedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR).

  Paket za proširenje 2021 predstaviće Maciej Popovski, vršilac dužnosti generalnog direktora za susedstvo i pregovore o proširenju, što će biti ispraćeno petominutnim reakcijama ostalih panelista:

  • Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora, Centar za evropske politike (CEP), Beograd
  • Haris Ćutahija, istraživač, Spoljnopolitička inicijativa (FPI BH), Sarajevo
  • Marko Sošić, politički analitičar, Institut Alternativa (IA), Podgorica
  • Arbereša Loksa Stubla, izvršna direktorka i viša naučna saradnica, Grupa za pravne i političke studije (GLPS), Priština
  • Đerđi Vurmo, programski direktor, Institut za demokratiju i medijaciju (IDM), Tirana
  • Ardita Abazi Imeri, programska koordinatorka, Institut za evropsku politiku (EPI), Skoplje

  Moderatorka: Milena Lazarević, programska direktorka, CEP

  Nakon toga, biće održana otvorena diskusija sa publikom. Događaj će se održati u onlajn formatu, na engleskom jeziku. Za događaj se možete registrovati ovde: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ND11k8yaQw657Z85jwIl-w.

  Učesnici će moći da postave pitanja na dva načina: tako što će se javiti virtuelnim podizanjem ruke, nakon čega će biti uključiti kamerom i mikrofonom, ili tako što će ostaviti komentare ili koristiti Q&A opciju, a moderator će na kraju pročitati ta pitanja.

   

  Nazad na vrh