• ENGENG
 • Politika uslovljavanja Evropske unije prema Zapadnom Balkanu

  Podrška demokratiji i vladavini prava (?)

  Politika uslovljavanja EU prema zemljama kandidatima obično se smatra uspešnom, imajuću u vidu da je u više navrata izazvala pozitivne efekte na zemlje koje pretenduju da postanu članice EU. Međutim, uprkos dokazanim rezultatima prilikom prethodnih krugova proširenja, za region Zapadnog Balkana ovaj mehanizam nije u potpunosti adekvatan. Napredak regiona ka članstvu u EU ostaje ograničen i usporen, i dok zemlje postepeno povećavaju formalnu usklađenost sa pravnim tekovinama EU, njihov ukupni demokratski učinak, suprotno logici procesa pristupanja EU, ili stagnira ili nazaduje. Da li je politika uslovljavanja EU doprinela ovakvom paradoksalnom stanju stvari?

  Ova panel diskusija će raspravljati o tezi po kojoj je politika uslovljavanja EU ka Zapadnom Balkanu nenamerno doprinela konsolidaciji fenomena „zarobljavanja države“ u ovom regionu. Dr Nataša Vunš, postdoktorska istraživačica na Švajcarskom federalnom institutu za tehnologiju (ETH Cirih), autorka istraživanja i ove teze, predstaviće rezultate svoje studije. Panel će takođe diskutovati o tome kako se odnositi prema uočenim nedostacima i učiniti politiku uslovljavanja EU efikasnijom u narednim godinama.

  Studija je je dostupna ovde, dok je kraća verzija u vidu bloga dostupna ovde.

  Panelisti:

  o Dr Nataša Vunš, postdoktorska istraživačica, Švajcarski federalni institut za tehnologiju (ETH), Cirih
  o Milan Antonijević, izvršni direktor, Fond za otvoreno društvo Srbija
  o Nataša Dragojlović, koordinatorka, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji – NKEU
  o Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odbora, Centar za evropske politike – CEP, Beograd

  Moderira: Sena Marić, programska menadžerka i viša istraživačica, Centar za evropske politike – CEP, Beograd

  Nazad na vrh