• ENGENG
 • Otvoreno o izvršenju u Pančevu

  Ovaj događaj je drugi u nizu planiranih diskusija sa građanima i građankama o svim važnim pitanjima u vezi sa izvršnim postupkom u komunalnim i srodnim predmetima.

  Na ovom događaju ćete biti u prilici da čujete izlaganja Dušana Protića, pravnog eksperta Centra za evropske politike (CEP), Nebojše Lazarevića, eksperta za zaštitu prava potrošača i člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU, kao i eksperte USAID Projekta vladavine prava. Događaj organizujemo kako bismo direktno od građana i građanki čuli iskustva i nedoumice, kao i da kroz konstruktivni dijalog pokušamo da rešimo brojne dileme koje građani imaju, kao realni ili kao potencijalni učesnici u postupku izvršenja.

  Na događaju će biti predstavljena i brošura Kada izvršitelj pokuca na vrata: Vodič za građane u izvršnom postupku u komunalnim i srodnim predmetima, koja, na građanima prijemčiv način, objašnjava izvršni postupak u ovim oblastima.

  Neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati na događaju: Šta je izvršni postupak? Koji propisi ga uređuju? Koji je osnov za pokretanje izvršnog postupka? Koja je uloga javnih izvršitelja? Koje su specifičnosti i posebna pravila izvršenja komunalnih usluga? Zašto je bitno primiti rešenje o izvršenju? Zašto je problematično izbegavanje „plave koverte“ od poštara i šta je elektronska oglasna tabla? Šta je „dobrovoljno izvršenje“?

  Nakon toga, pokrenuće se i razgovor o potencijalnim rešenjima, kao što su izmene i dopune odluka o načinu i uslovima pružanja komunalnih usluga, odluka u vezi sa radom javnih komunalnih preduzeća koje su usmerene ka krajnjim korisnicima, odnosno, potrošačima. Diskusije, iskustva, komentari i sugestije građana, pružiće vredne doprinose za CEP-ovo istraživanje o postojećem stanju u oblasti prinudne naplate komunalnih usluga i iskustva sa radom javnih izvršitelja.

  Događaj ćete moći da pratite i onlajn na Fejsbuk stranici CEP-a: www.facebook.com/EuropeanPolicyCentre

  Napomena: Događaj se organizuje imajući u vidu trenutne okolosti izazvane pandemijom virusa COVID-19 i u skladu sa svim merama predostrožnosti koje su propisane uredbama nadležnih organa. Obavezna je dezinfekcija ruku na ulazu i nošenje zaštitne maske na događaju. Pozivamo Vas da, ukoliko osećate bilo kakve simptome, budete odgovorni i izbegnete okupljanja ovog tipa. Sala za događaj je adekvatne veličine i biće obezbeđen adekvatan raspored sedenja odnosno rastojanje između učesnika.

  Molimo vas da svoje učešće na događaju potvrdite najkasnije do utorka 27. oktobra 2020. na mejl branko.birac@cep.org.rs

  Događaj se organizuje u okviru projekta „Podizanje nivoa razumevanja građana o njihovim pravima i obavezama u izvršnom postupku na lokalnom nivou”, koji sprovodi CEP uz podršku USAID Projekta vladavine prava.

  Nazad na vrh