• ENGENG
 • Otvoreno o izvršenju u Kragujevcu

  Ovaj događaj je prvi u nizu planiranih diskusija sa građanima i građankama o svim važnim pitanjima u vezi sa izvršnim postupkom u komunalnim i srodnim predmetima.
  Na ovom događaju ćete biti u prilici da čujete izlaganja Dušana Protića, pravnog eksperta Centra za evropske politike (CEP), Nebojše Lazarevića, eksperta za zaštitu prava potrošača i člana Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU, kao i Dušana Petrovića i Sonju Prostran, eksperta i ekspertkinju USAID Projekta vladavine prava. Događaj organizujemo kako bismo direktno od građana i građanki čuli iskustva i nedoumice, kao i da kroz konstruktivni dijalog pokušamo da rešimo brojne dileme koje građani imaju, kao realni ili kao potencijalni učesnici u postupku izvršenja.
  Na događaju će biti predstavljena i brošura „Kada izvršitelj zakuca na vrata: Vodič za građane u izvršnom postupku u komunalnim i srodnim predmetima”, koja na građanima prijemčiv način objašnjava izvršni postupak u ovim oblastima.
  Neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati na događaju.
  – Šta je izvršni postupak?
  – Koji propisi ga uređuju?
  – Koji je osnov za pokretanje izvršnog postupka?
  – Koja je uloga javnih izvršitelja?
  – Koje su specifičnosti i posebna pravila izvršenja komunalnih usluga?
  – Zašto je bitno primiti rešenje o izvršenju? Zašto je problematično izbegavanje „plave koverte” od poštara i šta je elektronska oglasna tabla?
  – Šta je „dobrovoljno izvršenje”?
  Nakon toga, pokrenuće se i razgovor o potencijalnim rešenjima, kao što su izmene i dopune odluka o načinu i uslovima pružanja komunalnih usluga, odluka u vezi sa radom javnih komunalnih preduzeća koje su usmerene ka krajnjim korisnicima, odnosno, potrošačima.
  Diskusije, iskustva, komentari i sugestije građana, pružiće vredne doprinose za CEP-ovo istraživanje o postojećem stanju u oblasti prinudne naplate komunalnih usluga i iskustva sa radom javnih izvršitelja.
  Događaj ćete moći da pratite i onlajn na Fejsbuk stranici CEP-a.
  Događaj se organizuje u okviru projekta „Podizanje nivoa razumevanja građana o njihovim pravima i obavezama u izvršnom postupku na lokalnom nivou”, koji sprovodi CEP uz podršku USAID Projekta vladavine prava.
  Nazad na vrh