• ENGENG
 • Težnja ka održivim i na integritetu zasnovanim reformama uprave na Zapadnom Balkanu

  Institut za demokratiju i medijaciju organizuje regionalni sastanak o reformi javne uprave u okviru regionalnog projekta Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za refomisanu javnu upravu – WeBER 2.0 i projekta Serving Democracy and Citizens through Improved Public Integrity. Događaj će biti posvećen reformi javne uprave, integritetu institucija, odgovornosti i javnom poverenju u institucije.

  Usled poboljšane situacije sa pandemijom COVID-19, regionalni sastanak će biti organizovan kao dvodnevni događaj, uz održavanje nekoliko aktivnosti. Učesnici se stići u Tiranu 6. Juna 2022. godine. Regionalna konferencija o reformi javne uprave održaće se 7. i 8. Juna 2022. na engleskom, sa simultanim prevodom na albanski jezik. Razgovaraće se o potrebi za integrisanjem principa reforme javne uprave kroz sektorske politike i najboljim praksama jačanja integriteta u javnoj upravi u Albaniji i regionu. Sa druge strane, radionica o sektorskom integrisanju reforme javne uprave fokusiraće se na preliminarne rezultate pilot monitoringa principa integrisanja javne uprave, dosadašnjim izazovima i načinima njihovog prevazilaženja.

  Ovaj događaj ima za cilj negovanje dijaloga između civilnog društva i institucija zarad sprovođenja inkluzivnih i transparentnih javnih politika kao i doprinos održivosti administrativnih reformi koje u fokus stavljaju građane.

  Ovo će biti prvi put od izbijanja pandemije, da se članovi WeBER platforme sa celog zapadnog Balkana susreću uživo kako bi raspravljali o praćenju reforme javne uprave na regionalnom nivou. Naša zajednica okuplja različite organizacije civilnog društva, predstavnike vlada, međunarodne i regionalne organizacije kao i istaknute nezavisne eksperte koji će sa nama podeliti najnovije informacije o upravljanju i istraživanju reforme javne uprave na regionalnom nivou.

  Projekat WeBER 2.0 sprovodi Think for Europe Network (TEN) i finansiran je od strane Evropske unije i ostalih donatora. Projekat Serving Democracy and Citizens through Improved Public Integrity sprovodi Institut za demokratiju i medijaciju i finansira se od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

  Nacrt agende možete preuzeti ovde.

  Ako želite da pratite konferenciju online, molimo Vas da nas kontaktirate na secretariat@thinkforeurope.org. Uzimajući u obzir da je broj učesnika ograničen sve prijave će biti pregledane i potvrđene od strane članova WeBER 2.0 tima.

  Nazad na vrh