• ENGENG
 • EU i proces pristupanja

  Prva u ciklusu obuka za predstavnike medija

  Centar za evropske politike u okviru CSOnnect institucionalnog granta, po prvi put organizuje ciklus obuka za predstavnike medija. Tema obuke 14. jula će biti razvoj EU, proces pristupanja i uloga civilnog društva sa fokusom na Poglavlje 27. 

  Obuke se realizuju uz podršku programa CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).”

                  

  Nazad na vrh