• ENGENG
 • Proces kreiranja politika i istraživanje u oblasti javnih politika

  Druga u ciklusu obuka za predstavnike medija

  Centar za evropske politike u okviru CSOnnect institucionalnog granta, po prvi put organizuje ciklus obuka za predstavnike medija. Tema obuke 21. jula će biti uvod u ciklus javne polike i zahtevi iz procesa pristupanja EU; istraživanja u oblasti javnih politika.

  CEP je vodeća organizacija u konzorcijumu koji je jedan od dobitnika CSOnnect institucionalnih grantova. Pomenuti grantovi se dodeljuju u sklopu CSOnnect programa koji sprovodi Regionalni centar za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) a finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

                  

  Nazad na vrh