• ENGENG
  • Obuka za organizacije civilnog društva (druga grupa grantista)

    U organizaciji CEP-a, a u okviru u okviru CSOnnect institucionalnog granta, održava se još jedna obuka, za drugu grupu predstavnika organizacija civilnog društva. Tema obuke je proces kreiranja politika i istraživanje u oblasti javnih politika.

    Nazad na vrh