• ENGENG
  • WeBER 2.0 obuka: organizovanje konsultacija sa građanima

    U okviru projekta Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za refomisanu javnu upravu (WeBER 2.0), u četvrtak, 28. maja, i u petak, 29. maja, biće organizovana obuka za trenere (train the trainers) za predstavnike civilnog društva i državne uprave na temu organizovanja konsutacija sa građanima i najboljim evropskim praksama. Predavači će biti Korina Stratulat, viša analitičarka politika, i Pol Bučer, analitičar politika, iz briselske istraživačke organizacije Centar za evropsku politiku (EPC).

    Prisustvo na događaju: samo po pozivu

     

    Nazad na vrh