• ENGENG
 • Novi trendovi trgovine u EU

  Uticaj GDPR-a i Digital Single Market-a na unutrašnje tržište i zaštitu potrošača u Srbiji

  Centar za evropske politike (CEP) organizuje Zajedničku sednicu radnih grupa Nacionalnog konventa o EU koje prate pregovore Srbije i EU u pregovaračkim poglavljima 1 (Slobodno kretanje robe), 3 (Sloboda osnivanja preduzeća i pravo pružanja usluga) i 28 (Zaštita potrošača i zdravlja). Sednici će prisustvovati i predstavnici Radne grupe NKEU koja prati pregovore Srbije i EU u Pregovaračkom poglavlju 10 (Informaciono društvo i mediji).

  Tema održavanja zajedničke sednice je Generalna regulativa EU o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) koja je stupila na snagu u Evropskoj uniji, kao i primena odredaba ove regulative koje moraju da primenjuju i privredni subjekti iz Srbije. Ova Regulativa obezbeđuje usklađivanje propisa o zaštiti podataka širom EU, a propisuje i da se privredni subjekti iz država koje nisu članice EU ukoliko na bilo koji način poseduju lične podatke građana EU, moraju pridržavati njenih odredaba. Poseban fokus sednice biće na uticaju GDPR na unutrašnje tržište i zaštitu potrošača sa ciljem osvetljivanja činjenica i razbijanja mitova koji trenutno prate GDPR. Dodatni predmet sednice će biti i napredovanje u digitalizaciji  i daljem razvoju elektronskog poslovanja i e-trgovine kroz koju se vrši priprema da Srbija postane deo jedinstvenog digitalnog tržišta EU (Digital single market). Takođe, na sednici će biti dat i pregled aktuelnog stanja i ostvarenog napretka u pregovaračkim poglavljima 1,3 i 28.

  Više o održanom događaju možete pronaći ovde.

  Nazad na vrh