• ENGENG
 • Najslabija karika?

  Mogućnosti i ograničenja civilnog društva kao kontrolora vlasti u procesu pristupanja Srbije EU

  U poslednjih godinu dana stiče se utisak da se krhka kultura dijaloga i tek uspostavljene prakse konsultacija između civilnog društva i države (u kontekstu pridruživanja EU) postepeno urušavaju, naročito na primeru praćenja realizacije obaveza i oblasti koji se tiču poglavlja 23 i 24. Podsetimo, ova poglavlja su ključna, jer se ishod celokupnog pregovaračkog procesa ceni u odnosu na postignute rezultate u okviru njih.
  Da li je trenutno stanje povod za brigu ili predstavlja normalnu i prolaznu fazu? Da li civilno društvo može da ispunjava očekivanu ulogu kontrolora vlasti i deluje prema javnosti u situaciji kada ne raspolaže potrebnim informacijama koje treba da budu dostupne kao rezultat otvorenosti vlasti? Šta same institucije EU čine da povećaju otvorenost pretpristupnog procesa za javnost i podstaknu veću uključenost civilnog društva u proces? Koja je granica između potrebe za transparentnošću i otvorenošću sa jedne strane, i zaštite tajnih podataka u interesu ishoda procesa pristupanja, sa druge strane? Koji su to interesi koji treba da ostanu van očiju javnosti i zašto?
  Panel istaknutih stručnjaka diskutovaće o ovim pitanjima na panel diskusiji Najslabija karika: Mogućnosti i ograničenja civilnog društva kao kontrolora vlasti u procesu pristupanja Srbije EU koju Centar za evropske politike (CEP) organizuje u saradnji sa EU info centrom.
  Nazad na vrh