• ENGENG
  • Izmene i dopune Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu

    Konsultativni sastanak

    Centar za evropske politike (CEP) u svojim prostorijama organizuje konsultativni sastanak na temu izmena i dopuna Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu u okviru CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC), a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Ovo je o treći radni sastanak šire konsultativne grupe organizacija civilnog društva koja svoje predloge na postojeći nacrt izmena i dopuna Zakona dostavljaju radnoj grupi Ministarstva zaštite životne sredine preko Organizacije za poštovanje i brigu o životinjama (ORCA) čiji je predstavnik član radne grupe Ministarstva. Učesnici će na sastanku nastaviti dijalog po pitanju predloga koji su dostavljeni radnoj grupi kao i na druge teme o kojima nije bilo diskusije na prethodna dva radna sastanka.

    Više o održanom događaju možete pronaći ovde

    Nazad na vrh