• ENGENG
 • Konferencija: Izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2021. godinu

  Pozivamo vas da u petak, 28. januara 2022. godine sa početkom u 10:00 časova, ispratite predstavljanje Izveštaja o praćenju stanja u pravosuđu za 2021. godinu.

  Registrujte se ovde.

  Po izvršenoj registraciji, potvrda i podaci za pristup događaju biće vam automatski poslati na mejl koji ste naveli prilikom registracije.

  Izveštaj je pripremljen na platformi saradnje organizacija civilnog društva i projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, okupljenih oko zajedničke vrednosti unapređenja vladavine prava putem jačanja mehanizama sudske pravne zaštite građana. Preduslovi za ostvarivanje tih vrednosti su nezavisno sudstvo, stručnost i nepristrasnost sudija, neselektivno i samostalno postupanje javnih tužilaca, ali i niz materijalnih, tehničkih i organizacionih uslova za uspešno i efikasno funkcionisanje sudstva. Na osnovu posebne, originalne metodologije istraživanja, ovi sistemski preduslovi se posmatraju i ocenjuju u kontekstu stvarnog okruženja i ostvarivanja zaštite prava građana u sudskom postupku. Izveštaj predstavlja rezultate drugog ciklusa praćenja stanja u pravosuđu, godinu dana nakon sprovođenja prvog ciklusa i objavljivanja polaznog Izveštaja o stanja u pravosuđu za 2020. godinu. Sadrži nezavisnu i objektivnu ocenu stanja, prema istovetnim indikatorima i standardima na kojim je zasnovan prethodni izveštaj, na koji način pruža i informaciju o eventualnim promenama koje su zabeležene u proteklom periodu između dva izveštaja.

  Predmet ovog Izveštaja je analiza stanja u pravosuđu Srbije u odnosu na raspoložive podatke za 2021. godinu. Izveštaj sadrži ocene i nalaze važećeg pravnog okvira, postojećih organizacionih i institucionalnih rešenja i stvarnih prilika u kojim se ostvaruje zaštita prava građana u postupku pred sudom, kao i ostvarivanje drugih prava i interesa građana u okviru pravosudnog sistema, uključujući pravosudne usluge. Svrha ovog izveštaja je da posluži kao nezavisni mehanizam praćenja napretka u pravosudnim reformama posmatrano iz ugla građana i stvarnih uslova za njihov pristup pravdi, koji daje objektivnu ocenu stanja i preporuke za unapređenje, zasnovano na činjenicama i nezavisnim stručnim ocenama, a prema posebno razvijenoj metodologiji. Izveštaj predstavlja nastavak procesa kontinuiranog praćenja stanja u pravosuđu, nadovezuje se na prethodni Izveštaj o stanju u pravosuđu za 2020. godinu, čime se pored statičkog pogleda obezbeđuje mogućnost praćenja i dinamike ostvarivanja potrebnih funkcija ovog sistema.

  Pozivamo vas da u komentaru ispod ovog posta na Facebook stranici Otvorena vrata pravosuđa za vreme trajanja događaja postavite pitanja za naše izlagače. Nakon njihovog izlaganja, moderator će sumirati sva pitanja i postaviti ih panelistima kojima su namenjena.
  Nazad na vrh