• ENGENG
 • Kolektivna tužba u Srbiji: Realnost u bliskoj budućnosti ili pusta želja

  Doručak sa novinarima

  Na doručku sa novinarima, razgovaraćemo o tome…

  • Koliko su „zagušeni“ sudovi u Srbiji?
  • Šta su to masovne bankarske parnice?
  • Kako potrošač u Srbiji može da se izbori za svoja prava pred sudom?
  • Kako velike firme koriste to što građani često nisu u mogućnosti da ih tuže?
  • Šta je to kolektivna tužba?
  • Kakvi sporovi su najpogodniji za pokretanje kolektivne tužbe?
  • Šta se mora desiti kako bi kolektivna tužba ušla u pravni poredak Srbije?

  Na doručku ćemo takođe predstaviti Izveštaj o potrebi rešavanja problema masovnih parnica i mogućnostima uvođenja kolektivne tužbe u pravni poredak Republike Srbije i sa pravnim ekspertima i stručnjacima za zaštitu potrošača razgovarati o kolektivnoj tužbi kao potencijalnom rešenju za gorući problem prenatrpanosti sudova u Srbiji, kao i skupih parnica, zbog kojeg građani ne mogu da ostvare svoja osnovna prava.

   

  Nazad na vrh