• ENGENG
 • Fali Vam jedan papir

  Da li smo zadovoljni javnim uslugama?

  Na okruglom stolu „Fali Vam jedan papir: Da li smo zadovoljni javnim uslugama?“ će biti predstavljeni rezultati istraživanja o zadovoljstvu građana javnim uslugama domova zdravlja, izdavanja ličnih dokumenata i upisa dece u osnovne škole i predškolske ustanove, kao i iskustva građana prikupljena preko portala www.mojauprava.rs u okviru kampanje „JA u centru pažnje“.

  Da li su građani zadovoljni javnom administracijom? Koji su najveći problemi s kojima se susreću u korišćenju najrasprostranjenijih javnih usluga? Koliko dugo čekaju na šalterima i da li im često „fali jedan papir“? Da li znaju koja su njihova prava i kome da se obrate u slučaju da su im ova prava uskraćena? neka su od pitanja koje smo postavili korisnicima javnih usluga širom Srbije tokom proteklih godinu dana.

  Istraživanja i kampanja sprovedeni su u okviru dvogodišnjeg projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave”, sa ciljem da nadležnim institucijama i donosiocima odluka predstave najčešće i najveće izazove sa kojima se građani i građanke suočavaju prilikom korišćenja javnih usluga, ali i dobre primere i prakse koje treba dalje prenositi i primenjivati.

  Projekat sprovode Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Centar za evropske politike (CEP), uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u saradnji sa još 12 partnerskih organizacija iz različitih gradova i opština u Srbiji. Cilj projekta je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave koja je zasnovana na činjenicama i usmerena na građane, i da unapredi odgovornost nadležnih institucija za kvalitet usluga koje pružaju građanima.

  Nazad na vrh