• ENGENG
 • Efektivno praćenje javnih politika

  Seminar za organizacije civilnog društva

  Centar za evropske politike, u okviru WeBER projekta, a u saradnji sa Višegrad fondom, organizuje seminar „Efektivno praćenje javnih politika“.

  Na seminaru će se voditi diskusija o Konceptnom dokumentu Nacionalne radne grupe za reformu javne uprave i osnivanje Nacionalne radne grupe u Srbiji (NRG). NRG je nacionalni konsultativni mehanizam za učešće civilnog društva u dijalog sa nadležnim državnim organima o dizajnu i praćenju procesa reforme javne uprave (RJU) u Srbiji.

  Sena Marić, viša istraživačica CEP-a će pričati o ciklusu kreiranja javnih politika, standardima EU i primerima dobre prakse u oblasti kreiranja i koordinacije javnih politika, kao i o praćenju javnih politika od strane civilnog društva u kontekstu pristupanja EU. Miloš Đinđić, viši istraživač CEP-a će govoriti o pristupu WeBER projekta procesu praćenja javnih politika na slučaju RJU. Corina Stratulat iz EPC-a, organizacije partnera u okviru WeBER projekta, će govoriti o istraživanju javnih politika i analiza i kako to rade zapadno-evropske think-tank organizacije, kao i o komunikaciji sa zainteresovanim stranama u okviru praćenja javnih politika. Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a, govoriće o WeBER PAR Monitor metodologiji, indikatorima za praćenje RJU, kao i o istraživačkim i analitičkim metodama PAR Monitor metodologije.

  Projekat WeBER finansira Evropska unija i sufinansira Kraljevina Holandija.

  Nazad na vrh