• ENGENG
 • Drugi sastanak CEP saveta

  Drugi sastanak Saveta naše organizacije održaće se u petak, 26. januara 2018. u Beogradu.

  Članove CEP Saveta čine istaknuti domaći i međunarodni stručnjaci, predstavnici priznatih nacionalnih institucija, akademskih ustanova, kao i međunarodnih organizacija i evropskih think tankova. Savetu je poverena savetodavna i usmeravajuća uloga u kreiranju strateškog i programskog okvira CEP-a. Istovremeno, Savet ima za cilj da doprinese daljem napretku metodologije istraživanja i kapaciteta u pojedinačnim oblastima kojima se CEP bavi, kao i da pomogne u promociji rezultata istraživanja zainteresovanim stranama i široj javnosti.

  Više o članovima našeg Saveta možete pronaći ovde.

  Više informacija o održanom sastanku možete pronaći ovde.

  Nazad na vrh