• ENGENG
 • Dostignuća i izazovi otvaranja uprave u Srbiji

  Nalazi nezavisnog monitoringa

  Otvorenost uprave ka građanima predstavlja jednu od najznačajnijih težnji aktuelnih reformi u Srbiji, koje država sprovodi u kontekstu pregovora o pristupanju EU. Srbija formalno učestvuje u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) od 2012. godine i dosad je sprovela dva akciona plana. Koja su postignuća države na putu otvaranja uprave i sa kojim izazovima se administracija i dalje suočava? Kako civilno društvo vidi svoju ulogu u ovom procesu?

  Svrha ovog događaja je predstavljanje Izveštaja Nezavisnog mehanizma za izveštavanje (NMI) o napretku Srbije u realizaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative POU za period 2016-2018. CEP će predstaviti novi izveštaj i pokrenuti raspravu o stepenu otvorenosti uprave ka građanima i drugim pitanjima od značaja za otvorenu upravu, kao što su odgovornost, učešće javnosti, transparentnost rada državnih organa, otvaranje podataka, pružanje javnih usluga i drugo. U fokusu će biti uključivanje civilnog društva u proces donošenja odluka, posebno u kontekstu pristupanja Srbije EU.

  Radni jezik događaja će biti srpski.

  Ovde možete pronaći agendu.

  Više o održanom događaju možete pronaći ovde.

  Nazad na vrh